Isporuka, montaža, instalacija štampača.

Najbolji Fotokopir aparati!

Pristupačan svima

kyocera taskalfa displej

Primeri pristupačnosti

kyocera taskalfa displej
kyocera taskalfa kaseta za papir
kyocera taskalfa toneri
kyocera taskalfa displej
lampice obaveštenja

Za više primera pristupačnosti i upotrebljivosti pogledajte sledeći PDF file.

Interaktivni displej osetljiv na dodir

Ova stranica predstavlja razne primere pristupačnosti Kyocera Fotokopir aparata ili ako više volite, Multifunkcijskih štampača.
Karakteristike sa posebnom pažnjom na vid, sluh, fizičku funkciju i prepoznavanje označene su sledećim ikonama:

Vid

Ovom ikonom su označene funkcije sa posebnom pažnjom na korisnike pod različitim vizuelnim uslovima, uključujući kratkovidnost, hipermetropiju, ambliopiju u boji, ambliopiju i slepilo

Sluh

Ovom ikonom su označene funkcije sa posebnom pažnjom na korisnike sa oštećenim sluhom ili oštećenjem sluha.

 

 

Fizička funkcija

Ovom ikonom su označene funkcije sa posebnom pažnjom na korisnike različitih telesnih veličina, korisnike sa poremećajima gornjih ili donjih udova i korisnike sa slabostima mišića.

Prepoznavanje

Ovom ikonom su označene funkcije sa posebnom pažnjom na korisnike koji nisu upoznati sa radom na uređaju ili korisnike koji imaju poteškoća u više operacija.