Isporuka, montaža, instalacija štampača.

Iznajmljivanje štampača

Savršeno my-Print rešenje

Podelite sa nama osnovne informacije i naš tim će napraviti ponudu koja je potpuno u skladu sa Vašim željama i potrebama.

Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje

Šta obuhvata cena i koji su uslovi ponude iznajmljivanja štampača?

U cenu mesečnog paketa je uključeno: 
– Dostava, implementacija i instalacija uređaja
– Monitoring (praćenje) stanja uređaja
– Nabavka rezervnih delova
– Sakupljanje iskorišćenih tonera
– Nabavka rezervnih delova
– Zamenski uređaj
– Dolazak servisera i servisne intervencije
– Help Desk
– Ažuriranje softvera i firmvera

Uslovi ponude:
– Cene su kalkulisane za ugovorni period za 12, 24 ili 36 meseci
– Sve cene izražene su u dinarima i ne uključuju PDV
– Ponuda se odnosi na primerke A4 formata i pokrivenosti od 5%.(prosečna vrednost deklarisana standardima ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 19798)
– Sve cene su date na mesečnom nivou

kyocera-logo
canon logo

Optimizacija štampe

Pametno upravljajte dokumentima. Novac se troši na različite načine koje ne možete uvek primetiti: bespotrebni uređaji, utrošeni resursi, visoko plaćeno osoblje troši vreme pokušavajući da reši probleme na uređajima, sati se gube na gubljenje vremena sa raznim proizvođačim i dobavljačima.

Glavne prednosti iznajmljivanja štampača:

  • Redukovani troškovi. 
  • Manji uticaj na životnu sredinu. 
  • Veća bezbednost. 
  • Unapređenje produktivnosti i zadovoljstva zaposlenih. 
ekološka rešenja štampe
kancelarijski stampac
Postoji nekoliko načina na koje iznajmljivanje štampača i fotokopir aparata može redukovati ukupne troškove:
  • Smanjenje upotrebe potrošnog materijla kao što su papir i toner
  • Smanjenje troškova energije
  • Smanjenje troškova servisiranja i podrške
  • Možete podesiti obavezujuća pravila štampanja koja određuju kada se može korisiti štampanje u boji i na taj način možete izbeći nepotrebne troškove.
  • Zato što su životni vek i starost sistema dobro poznati, pokretači troškova mogu biti lako identifiovani i biti jednostavno uklonjeni.

Faze zahvaljujući kojima dolazimo do kompletnog rešenja iznajmljivanja uređaja

Procena finansija, uređaja i potrošnog materijala, efikasnost postojećih uređaja i troškove održavanja. Da li je moguće podići produktivnost zaposlenih pomoću softvera.

Dizajn flote uređaja predstavlja razmatranje koji su najprikladniji uređaji za Vaše potrebe.

Implementacija uređaja, instalacija softvera i hardvera,  obuka korisnika kako bi što efikasnije iskoristili uređaj, sa što manje izgubljenog vremena. Implementacija uređaja u određeno vreme, van radnog vremena ili tokom vikenda kako najviše odgovara Vašem poslu.

Upravljanje obučeni i sertifikovani servisni tim od strane „Canon“, „Kyocera“ i „Epson“, sa iskustvom preko 30 godina, brzim intervencijama će otkloniti svaki potencijalni, nastali problem. 

rešenje u štampi