Isporuka, montaža, instalacija štampača.

Kako funkcionšu laserski štampači?

Laserski štampači su široko korišćeni uređaji za štampanje koji koriste tehnologiju laserskog zračenja za stvaranje visokokvalitetnih otisaka na papiru. Ovi uređaji su poznati po brzini i preciznosti u ispisivanju teksta i slika, a njihov princip rada je fascinantan spoj tehnologije i optike.

Princip rada laserskog štampača

  1. Proces elektrofotografije: Laserski štampači koriste proces poznat kao elektrofotografija. Taj proces podrazumeva upotrebu električnog naboja kako bi se stvorio otisak na papiru.
  2. Skeniranje slike: Kada se štampač aktivira, laserski snop prolazi kroz ogledala kako bi se stvorila digitalna slika sadržaja koji će biti otisnut (odštampan) na papiru. Ovo skeniranje određuje tačno gde će se toner naneti na papir.
  3. Pozitivno naelektrisanje cilindra (Drum Unit/bubanj jedinice) : Laserski snop se koristi za pozitivno naelektrisanje fotosenzitivnog cilindra unutar štampača. Ovaj cilindar prekriven je fotosenzitivnim slojem koji reaguje na svetlost.
  4. Formiranje slike pomoću lasera: Laserski snop tačno oslikava sliku teksta ili slike na fotosenzitivnom cilindru. Mesta na cilindru koja su izložena laserskom svetlu postaju električno pozitivno nabijena, dok delovi koji nisu osvetljeni ostaju negativno nabijeni.
  5. Prenos tonera na bubanj: Toner, fini prah sastavljen od crne, mikro plastike, se elektrostatički nanosi na pozitivno naelektrisana mesta na bubnju.
  6. Prebacivanje tonera na papir: Papir prolazi kroz štampač, a bubanj jedinica prenosi toner sa pozitivno naelektrisanih delova, na papir. Nakon toga, toner se fiksira na papiru pomoću visoke temperature u grejnoj jedinici (Fuser Unit).
  7. Završetak Procesa: Papir prolazi kroz nekoliko valjaka kako bi se toner zapečatio na površini papira, stvarajući konačan otisak.

Prednosti laserskih štampača

  • Brzina i Preciznost: Laserski štampači su brzi i precizni, idealni za štampanje veće količine dokumenata.
  • Visokokvalitetni otisci: Pružaju visokokvalitetne otiske sa oštrim tekstom i jasnim slikama.
  • Ekonomičnost na dugoročnom nivou: Iako može biti skuplji za početnu kupovinu, dugoročno su ekonomični jer im je potrošni materijal poput tonera jeftiniji nego kod drugih vrsta štampača, poput Ink Jet štampača sa ketridžima.

Komponente Laserski štampača

Savremeni laserski štampač se sastoji od 8 glavnih komponenti, od kojih je svaka neophodna za postizanje vrhunskog kvaliteta štampe na koji smo navikli.

Napajanje

Laserski štampači zahtevaju visok napon za punjenje bubnja, napajanje radi na pretvaranju naizmenične struje u veće napone, potrebne za proces prenosa.

Fotoosetljivi bubanj (Drum Unit)

Uloga bubnja je da privuče pozitivno naelektrisane čestice tonera na svoju površinu. Da bi se to postiglo, laserski štampači koriste koronsku žicu ili Main Charger koja nosi visok napon. Kada je bubanj adekvatno naelektrisan, laserski zrak se navodi na površinu bubnja, preko lasera i ogledala, koji precizno prebacuju sliku na površinu bubnja.

Toneri i ketridži

Laserski štampači koriste mikroskopske čestice od fine, mikro plastike i čestica gvožđa.

Korona

Korona je odgovorna za pozitivno naelektrisanje bubnja kako bi bubanj jedinica mogla da privuče čestice tonera na svoju površinu. Prenosnoj koroni se daje negativno naelektrisanje kako bi negativno naelektrisala papir i izvukla čestice tonera sa površine bubnja na papir. Korona zahteva visoke napone da bi se stvorilo adekvatno punjenje, koje se dobija visokim napajanjem.

Grejna jedinica (Fuser Unit)

Grejač se sastoji od dva zagrejana valjka koja se koriste za fizičko spajanje čestica tonera na papir. Koristeći visoke nivoe toplote i pritiska, čestice tonera u prahu se tope i formiraju čvrstu vezu sa tkaninom papira.

Toner jedinica (Developer jedinica)

Toner jedinica ili jedinica za razvijanje je u deo koji uvlači prah tonera kroz sistem pre nego što se prenese na papir. Jedinica za razvijanje su oblikovane kao cilindar ili valjak.

Boca za otpadni prah (Waste container/Waste box)

Boca za otpadni toner se koristi za prikupljanje viška tonera iz fotoosetljivog bubnja koji se ne koristi tokom proces štampanja. Višak tonera se odlaže u rezervoar i kada se napuni, boca za otpadni toner mora da se zameni.

Zaključak

Laserski štampači koriste sofisticiran proces elektrofotografije kako bi brzo i precizno štampali dokumenta. Njihova sposobnost stvaranja visokokvalitetnih otisaka čini ih popularnim izborom kako za kućnu tako i za poslovnu upotrebu. Uz održavanje i pravilnu negu, laserski štampači mogu biti pouzdani alati za štampanje sa izvanrednim rezultatima.

Našu ponudu laserskih štampača možete pogledati ovde.